angst

Adresse:


Jeg har konsultation i


6310 Broager

Illervej 25


 og


6760 Ribe

Den Gamle Avlsgård

Farupvej 10G


kontakt: 

30 66 50 17 

privat     

74 44 29 07

(bedst mellem 8 - 9)

Anbefal denne side

Coaching - Terapi - parterapi / parsamtaler - individuelterapi -

samtaler  og familieterapi ved godkendt psykoterapeut

Da jeg har konsultation på Broagerland kan du/i  nemt kombinere besøget hos mig med en lille udflugt i vores smukke landsdel.

Så ligemeget om du kommer fra Broager - Gråsten - Flensburg - Nordborg - Augustenborg - Tønder - Sønderborg - Aabenraa -

Kliplev - Kruså - Tinglev - Toftlund - Gram - Vøjens - Vejen - Åbenrå  - Haderslev - Sønderjylland - Nord- und Sydschleswig - 

hele region Syddanmark er du/i meget velkommen og jeg vil tage mig godt af dig/jer.

Angst:  er et signal, der minder kroppen og bevidstheden om at der er et traume skjult - fortrængt inde i en.  Tilgangen til angstbehandling er forskellige, men for at have en virkningsfuld effekt skal der sættes ind på  forskellige områder.

1.  Angsten har en kropslig side, den kan mærkes: Der kan være fysisk ubehag, anspændthed, snøren i brystet, forhøjet blodtryk, galoperende hjerte, hedetur – kuldegysninger, osv.

2.  Angsten har indflydelse på følelserne: Mange følelser er  bundet op til angsten. Ked af, trist, hidsig, vred, opgivende, deprimeret, følelsesmæssig lammet(gøre sig død) er nogle af de følelser som er fremherskende når angsten bestemmer i ens liv.

3.  Angsten har bemægtiget sig tankerne, det kognitive område: Det opleves som om erfaringer, viden, færdigheder knyttet til virkeligheden – realiteten er taget ud af drift. Angsten behersker, har bemægtiget sig alle områder af hjernen. Dette er en meget regressiv proces og den angste person oplever sig selv magtesløs som et lille forsvarsløs barn.

Fordi angsten har bemægtiget sig alle områder af personligheden skal angstterapi også effektiv rettes mod krop – psyke og tanker(viden). Angst-terapeuten skal hjælpe/ledsage den traumatiserede gennem alle 3 niveauer. Det er vigtigt at der hurtigt etableres forbindelse mellem tanke og krop – tanke og følelser, så at den angste begynder at få indflydelse og derved får mod på at fortsætte helbredelsesprocessen.

I individuel terapi vil jeg hjælpe den angste at få indflydelse på kroppen, psyken og tankerne og derved få traumet bearbejdet så det fremover bliver en ressource.

                                                                         

25 års erfaring som parterapeut - familieterapeut - individuelterapeut - psykoterapeut - coach.

Medlem af

psykoterapeutforeningen

Uddannet

parterapeut - psykoterapeut - familieterapeut

Få indflydelse i dit liv!

parterapi Sønderborg   -   parterapi Aabenraa  -  terapi Sønderborg - terapi Åbenrå - parterapi Ribe

   Individuelterapi ved angst