Depression

Adresse:


Jeg har konsultation i


6310 Broager

Illervej 25


 og


6760 Ribe

Den Gamle Avlsgård

Farupvej 10G


kontakt: 

30 66 50 17 

privat     

74 44 29 07

(bedst mellem 8 - 9)

Anbefal denne side

Coaching - Terapi - parterapi / parsamtaler - individuelterapi -

samtaler  og familieterapi ved godkendt psykoterapeut

Da jeg har konsultation på Broagerland kan du/i  nemt kombinere besøget hos mig med en lille udflugt i vores smukke landsdel.

Så ligemeget om du kommer fra Broager - Gråsten - Flensburg - Nordborg - Augustenborg - Tønder - Sønderborg - Aabenraa -

Kliplev - Kruså - Tinglev - Toftlund - Gram - Vøjens - Vejen - Åbenrå  - Haderslev - Sønderjylland - Nord- und Sydschleswig - 

hele region Syddanmark er du/i meget velkommen og jeg vil tage mig godt af dig/jer.

Der er forskellige måder at anskue en depression på. Noget som mange fagpersoner dog er enige om er, at en depression kræver behandling. Desværre er behandling for depression ofte forbundet med udelukkende medicinsk behandling uden kvalificeret psykoterapeutisk opfølgning.

Depression er en tilstand hvor patienten / klienten har opgivet at øve indflydelse på sit liv. Oplevelsen er dog at man ikke er i stand til at have indflydelse. Patienten / klienten oplever sig trist, opgivende, ked af, angst, utilstrækkelig, uelsket osv. alt sammen udtryk for ikke have indflydelse.

Depression: 

Depressionen er også en flugt fra, at kæmpe for det man har brug for. Der ses ofte en gentagen af depressiv adfærd i den samme familie. Dette skyldes efter min mening noget mindre arv end det skyldes kopiering af adfærd. Det vil sige måden vi lærer af vore forældre at håndtere vores liv på.

Derfor er det ekstremt vigtigt at komme i gang med en konstruktiv terapeutisk forløb, som både indeholde at bearbejde uhensigtsmæssig adfærd og følelsesmæssig fastlåsthed, samt lære nye måder at håndtere sig selv og sine behov på.

Det er afgørende for helbredelsen af en depression, at finde frem til hvad det er, som er kapslet ind i symptomernes forklædning. I terapien vil terapeuten hjælpe den depressive, at sætte ord på det, som er i vejen og hjælpe med til at formulere nogle mål at gå efter. Populært kunne man sige – spørg depressionen hvad der er i vejen – depressionen vil heller end gerne fortælle hvad det er, som er så håbløst.

Depression kan i høj grad skyldes en modstand mod den virkelighed som virker uudholdelig og som man ikke har redskaber til at gøre noget ved.

Som mange har erfaret bliver depressioner, som kun bliver behandlet med medicin, værre for hver gang de kommer tilbage.

Lider du af følelesesmæssig labilitet i vinter halvåret, også nogle gange kaldet vinterdepression. Er det ofte forstadiet til depression.

Vinterdepression er indikation for at kroppen og følelser er ved at overtage stryringen. Kuren mod vinterdepression er den samme som ved depression.

Derfor ring og bestil tid til at få hjælp til at komme på forkant af dit liv og dermed vinde over din depression.

25 års erfaring som parterapeut - familieterapeut - individuelterapeut - psykoterapeut - coach.

Medlem af

psykoterapeutforeningen

Uddannet

parterapeut - psykoterapeut - familieterapeut

Få indflydelse i dit liv!

parterapi Sønderborg   -   parterapi Aabenraa  -  terapi Sønderborg - terapi Åbenrå - parterapi Ribe