familieterapi

Adresse:


Jeg har konsultation i


6310 Broager

Illervej 25


 og


6760 Ribe

Den Gamle Avlsgård

Farupvej 10G


kontakt: 

30 66 50 17 

privat     

74 44 29 07

(bedst mellem 8 - 9)

Anbefal denne side

Coaching - Terapi - parterapi / parsamtaler - individuelterapi -

samtaler  og familieterapi ved godkendt psykoterapeut

Da jeg har konsultation på Broagerland kan du/i  nemt kombinere besøget hos mig med en lille udflugt i vores smukke landsdel.

Så ligemeget om du kommer fra Broager - Gråsten - Flensburg - Nordborg - Augustenborg - Tønder - Sønderborg - Aabenraa -

Kliplev - Kruså - Tinglev - Toftlund - Gram - Vøjens - Vejen - Åbenrå  - Haderslev - Sønderjylland - Nord- und Sydschleswig - 

hele region Syddanmark er du/i meget velkommen og jeg vil tage mig godt af dig/jer.


Familieterapi - familierådgivning


 


Når et medlem af familien har et problem - så har hele familien et problem. Børn er ofte de første i familien som viser tegn og signaler på, at der er noget galt med stemningen i familien.


 


Det kan være som:


pjæk fra skolen


barnet isolerer sig, I kan ikke få en ordentlig samtale i gang


er begyndt at stjæle


virker deprimeret og trist


tager på i vægt


børnene slår hinanden og skændes uafbrudt


børnene gør, hvad der passer dem


Børn kan udvikle et adfærd som ofte bliver kald Adhd eller Damp. (læs mere længere ned på siden)


Sommetider er det nødvendigt at hele familien er til stede ved familieterapi / familierådgivning for at blive i stand til at hjælpe hinanden til at få et bedre liv sammen. Andre gange er det godt at forældre er der allene for at lære nyt / få nye redskaber.


Familieterapi og familierådgivning giver alle i familien muligheden for at udtrykke deres mening, ønsker og behov fuld ud.


I familieterapien rettes opmærksomheden på samspillet. Her vil opmærksomheden være rettet på familiens ressourcer for at skabe en konstruktiv og positiv udvikling.


Vi har gennem 20 år arbejdet med mange forskellige familier. Det har dog været nødvendigt at finde frem til følgende næringsstoffer for at familien kunne komme i trivsel.


En sund families eksistens beror på en række nødvendige næringsstoffer:


Nogle af disse er:


 


1.   Et klima hvor mennesker lærer at bede om det, de


      har brug for.


 


2.   Hvor den enkelte opmuntres til at forsøge at skaffe 


      sig, hvad man har  brug for.


 


3.  Hvor det er tilladt enhver at udtrykke sin sorg helt


     ud, når man ikke kan få, hvad man vil have.


 


4.  en sund familie tager form efter de enkelte


     medlemmers behov og ikke efter forudfattede 


     meninger om, hvordan en familie bør se ud.


 


5.  En sund familie opfordrer til individualitet med


     samme intensitet, som den omhyggeligt værner sig


     mod kaos.


 


6.  I en sund familie får hver enkelt, hvad man har brug


     for, for at vokse.


 


7.  I en sund familie får hver enkelt den opmærksomhed


     som gør det muligt at afsløre eller korrigere


     tilbøjeligheder, som kunne skabe vanskeligheder.


 


8.  Man kommer til hinanden når de andre har brug for


     hjælp


 


9.  I en sund familie holder man til stadighed, uden at


     være anmassende, et venligt øje med hinanden -


     man er respektfuld optaget af hinandens velfærd.


 


I familieterapi / familierådgivning vil familieterapeuten hjælpe familien til at omsætte ovenstående i praktisk handling.


 


ADHD eller Damp


 


Mange børn udvikler i dag symptomer eller adfærd som ligner til forveksling adhd eller damp.


Jeg har gennem de sidste 25 år arbejdet med familier hvor hyppigheden af adfærdsforstyrrelser hos børnene låg tæt på 100 %. Kendetegnende for disse børn har været, at de var meget urolig, ukoncentreret, støjende, tendenser til aggressiv adfærd, indlæringsforstyrrelser, tilknytnings vanskeligheder, manglende social forståelse, osv. alle symptomer kender vi fra de klassiske beskrivelser af Adhd og damp.


Gennem mit arbejde med familier har jeg oplevet, at forældrene er blevet så desperate, at de til sidst blev taknemmelige når deres børn fik diagnosen adhd – damp. Deres utilstrækkelighed og den dermed forbundene skyldfølelse var blevet så stor en belastning for dem at det oplevedes som en aflastning i deres indre at deres barn havde et "handicap".


Problemerne holder dog ikke op fordi der kommer en diagnose – tværtimod. Med en diagnose kommer der en stempling som betyder at hele barnets liv kan blive sygelig gjort. Barnet får medicin, ekstra støtte i daginstitution, specialskole, hvor barnet bliver påvirket af andre børn med adfærdsforsyrrelser osv. – muligheden for at barnet får et normalt liv og sund almindelig udvikling er så godt som udelukket.


Sådan behøver det dog ikke at gå. Det er vigtigt at forældre til børn, som udviser nogle symptomer som henleder tankerne på Adhd eller damp, hurtigst henvender sig for at få hjælp primært til dem selv og dernæst til barnet.


Børn med adfærd som Adhd har brug for nogle forældre som er i god overensstemmelser med sig selv. Det vil sige at deres kropslige fornemmelser, følelser, tanker og handlinger er i harmoni med hinanden. Forældre til børn med Adhd eller børn som udviser symptomer som adhd skal kunne udtrykke / vise hvad der forgår inde i dem. Børn bliver desperate når de ikke ved hvordan mor og far har det, når de ikke kan se på dem om de elsker eller er ligeglade, om de er venlige eller afvisende, om de er ked af eller glad osv. (Det samme gør sig gældende for voksne)


Ligeledes har børn med eller uden adhd brug for forældre som er til at regne med, skaber nogle gode og kærlige rammer som giver tryghed for barnet. Det er vigtigt med forudsigelighed, en genkendelig struktur med faste rytmer. Forældre skal sørge for at barnet ikke fortaber sig i en verden af fiktion og uvirkelighed. Børn som udviser adhd lignende forstyrrelser kan ofte ikke tåle at se tegnefilm, computerspil og lignende da det forstærker deres uro væsentlig.


 


Ring eller skriv til mig hvis du er det mindste i tvivl.


 


                                             25 års erfaring som parterapeut - familieterapeut - individuelterapeut - psykoterapeut - coach


Medlem af

psykoterapeutforeningen

Uddannet

parterapeut - psykoterapeut - familieterapeut

Få indflydelse i dit liv!

parterapi Sønderborg   -   parterapi Aabenraa  -  terapi Sønderborg - terapi Åbenrå - parterapi Ribe