Individuelterapi ved depression, angst, stress, sorg, kriser, personligudvikling

Adresse:


Jeg har konsultation i


6310 Broager

Illervej 25


 og


6760 Ribe

Den Gamle Avlsgård

Farupvej 10G


kontakt: 

30 66 50 17 

privat     

74 44 29 07

(bedst mellem 8 - 9)

Anbefal denne side

Coaching - Terapi - parterapi / parsamtaler - individuelterapi -

samtaler  og familieterapi ved godkendt psykoterapeut

Da jeg har konsultation på Broagerland kan du/i  nemt kombinere besøget hos mig med en lille udflugt i vores smukke landsdel.

Så ligemeget om du kommer fra Broager - Gråsten - Flensburg - Nordborg - Augustenborg - Tønder - Sønderborg - Aabenraa -

Kliplev - Kruså - Tinglev - Toftlund - Gram - Vøjens - Vejen - Åbenrå  - Haderslev - Sønderjylland - Nord- und Sydschleswig - 

hele region Syddanmark er du/i meget velkommen og jeg vil tage mig godt af dig/jer.

Individuelterapi 

terapi til enkeltpersoner

Når et eller flere problemer er så centrale i dit liv, at de

skygger over livsglæden, er det vigtigt at få hjælp til både følelser og tanker.

 Problemer kan være mangfoldige så som:

 Depression

 Vinterdepression

 Angst

 OCD

 Sorg

 Stress

 Mindreværd - manglende selværd

 Træt - søvnløs -

 Jalousi

 Ensom

 Mobning på arbejdspladsen

 Mobning generelt

 Handlingslammet - svært at tage beslutninger

 Misbrug (Alkohol, hash, narkotika, ludomani, overdreven

 spisning, mv.)

 Partner til misbruger eller barn af misbruger

 At være misbrugt (incest, voldtægt,)

 Vold - være voldelig

 Listen er meget lang og jo mere kompleks vores tilværelset

 bliver jo længere bliver listen. Det er blevet sværere at begå

 sig, kravene fra omgivelsen er bleven større og afstanden til

 hinanden synes nogle gange uovervindeligt.

Terapi ved Depression, Depressionsbehandling: 

Der er forskellige måder at anskue en depression på. Noget som mange fagpersoner dog er enige om er, at en depression kræver behandling. Desværre er behandling for depression ofte forbundet med udelukkende medicinsk behandling uden kvalificeret psykoterapeutisk opfølgning.

Det afgørende for helbredelsen af en depression er, at finde frem til hvad det er som er kapslet ind i symptomernes forklædning. I terapien vil terapeuten hjælpe den depressive at sætte ord på det som er i vejen og hjælpe med til at formulere nogle mål at gå efter. Populært kunne man sige – spørg depressionen hvad der er i vejen – depressionen vil heller end gerne fortælle hvad det er som er så håbløst.

Depressionen er også en flugt fra at kæmpe for det man har brug for. Der ses ofte en gentagen af depressiv adfærd i den samme familie. Dette skyldes ikke så meget de arvelige anlæg, men snarrer det at vi kopierer et adfærd. Det vil sige måden vi lærer af vore forældre at håndtere vores liv på.

Derfor er det ekstrem vigtigt at komme i gang med en konstruktiv terapeutisk forløb, som både indeholde at bearbejde uhensigtsmæssig adfærd og følelsesmæssig fastlåsthed, samt lære nye måder at håndtere sig selv og sine behov på.

Depression kan i høj grad skyldes en modstand mod den virkelighed som virker uudholdelig og som man ikke har redskaber til at gøre noget ved.

Individuelterapi ved angst

Angst:  er et signal, der minder kroppen og bevidstheden om at der er et traume skjult - fortrængt inde i en.  Tilgangen til angstbehandling er forskellige, men for at have en virkningsfuld effekt skal der sættes ind på  forskellige områder.

2.  Angsten har indflydelse på følelserne: Mange følelser er  bundet op til angsten. Ked af, trist, hidsig, vred, opgivende, deprimeret, følelsesmæssig lammet(gøre sig død) er nogle af de følelser som er fremherskende når angsten bestemmer i ens liv.

I individuel terapi vil jeg hjælpe den angste at få indflydelse på kroppen, psyken og tankerne og derved få traumet bearbejdet så det fremover bliver en ressource.

Terapi ved Sorg - Sorgbearbejdelse 

Sorg og ked af det, er man, når man har opgivet at få det som man har brug for.  Kernen i sorgen er det lystfyldte, som nu ikke kommer til at ske i fremtiden, og meningen med at få sørget er, at man giver slip på at få sine behov dækket sammen med det mistede. (Det vil sige man skal ikke opgive sine behov, men kun opfyldelse gennem det man har mistet)

Alternativet er at man fremover spilder sit liv! 

StressTerapi  - forbyggelse  Stress Terapi  - behandling

Fysiske symptomer på stress kan være:

Øget hjertefrekvens

Øget minutvolumen

Øget blodtryk  

Øget vejrtrækning sats

Øget hjerne bølge aktivitet

Fald i legemstemperaturen 

Dårlig kredsløb (kolde hænder fødder)

Sved

Træthed

uforklarlige muskelsmerter

modløshed

Opførsels symptomer på stress kan være:

Brug af Alkohol

Brug beroligende midler eller narkotika for at ændre stemningen

Brug af tobak

Gråd labilitet

Taler meget

Bider negle

Søvn problemer (for meget eller for lidt)

Svær at kommunikere

Undgå ansvar

For megen koffein

Terapi ved Mobning:

Det er stort set umuligt at komme mobning til live, ved at opfordre, forbyde, henstille osv. til dem som mobber.

Men - for at kunne mobbe skal der være nogen man kan mobbe. Meget ofte er det sårbare personer som er psykisk ustabile, har et mindreværd, osv. Derfor er det så afgørende at hjælpen er at styrke psyke og selvværd.

I terapien er det også elementert at se på, hvordan, og af hvem jeg har lært at håndtere mit liv destruktiv, samt at aflægge gamle uhensigtsmæssige vaner og lære nogle nye.

Medlem af

psykoterapeutforeningen

Uddannet

parterapeut - psykoterapeut - familieterapeut

Få indflydelse i dit liv!

parterapi Sønderborg   -   parterapi Aabenraa  -  terapi Sønderborg - terapi Åbenrå - parterapi Ribe