Misbrugsterapi - Misbrugsbehandling - Misbrugsterapeut

Adresse:


Jeg har konsultation i


6310 Broager

Illervej 25


 og


6760 Ribe

Den Gamle Avlsgård

Farupvej 10G


kontakt: 

30 66 50 17 

privat     

74 44 29 07

(bedst mellem 8 - 9)

Anbefal denne side

Coaching - Terapi - parterapi / parsamtaler - individuelterapi -

samtaler  og familieterapi ved godkendt psykoterapeut

Da jeg har konsultation på Broagerland kan du/i  nemt kombinere besøget hos mig med en lille udflugt i vores smukke landsdel.

Så ligemeget om du kommer fra Broager - Gråsten - Flensburg - Nordborg - Augustenborg - Tønder - Sønderborg - Aabenraa -

Kliplev - Kruså - Tinglev - Toftlund - Gram - Vøjens - Vejen - Åbenrå  - Haderslev - Sønderjylland - Nord- und Sydschleswig - 

hele region Syddanmark er du/i meget velkommen og jeg vil tage mig godt af dig/jer.

Misbrugsterapi / misbrugsbehandling

Stop misbruget nu !

Som misbrugsterapeut har jeg gennem de sidste 20 år hjulpen mange mennesker ud af misbruget og ind i et meningsfyld liv.

Målet med misbrugsterapi / misbrugsbehandlingen er, at opnå indflydelse på egne tanker, følelser og handlinger og derigennem opnå den fornødne indsigt og kompetence til at leve et liv fri af misbrug.

Misbrug defineres også som afhængighed af erstatningsbehov. Det vil sige, at gøre noget som afleder fra de oprindelige behov, umiddelbart tilfredsstillelse gennem alkohol (alkoholiker),  narkotika (narkoman), spil (ludomani), indkøb (shop a holic), spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi)

Vores misbrugsbehandling tager udgangspunkt i to primære metoder, som danner grundlag for de arbejdsprocesser vi sætter i gang.

Gestaltterapi / gestaltanalyse

Som misbrugsterapeut er jeg også uddannet som Gestaltterapeut. Gestaltterapi / gestaltanalyse, sigter mod bearbejdelse af fortiden, skabe bevidsthed på de reaktionsmønstre og handlemønstre som har holdt en fast i misbrug og misbrugsadfærd. Der arbejdes med modsætninger f.eks. fuld – ædru, clean – påvirket, egne normer – samfundets normer, lyst – behov mv. Denne del af behandlingen kan forgår både i gruppeprocesser, individuelterapi  og i høj grad i den daglige kontakt, hvor der konfronteres i forhold til normer, holdninger, sprog, påklædning, mv. Endvidere indgår i misbrugsbehandlingen / misbrugsterapi mange andre emner fra personlighedsstrukturen. Arbejde med forholdene fra ens barndom, forholde sig til aggressionsmodel (at have opgivet indflydelse i sit liv) arbejde med få indsigt i: F.eks. Joharis vindue, hvor der arbejdes med blinde områder, lukkede områder, ukendte områder og åbne områder. Eller Maslows behovspyramide hvor der arbejdes med primære behov så som mad, renlighed, søvn, bolig, behov for omsorg, seksualitet, behov for at have en plads i samfundet osv.

Kognitiv misbrugsbehandling / misbrugsterapi

Den anden metode som vi har integreret i vores misbrugsterapi / misbrugsbehandling, har en mere kognitiv terapeutisk tilgang til misbruget og er baseret på Cenaps modellen udarbejdet af Terence T. Gorski. Som misbrugsterapeut har jeg også træning i arbejdet med tilbagefaldsforbyggende metoder.

Det primære mål med at arbejde med Gorskis tilbagefaldsforbyggende metoder er, at standse tilbagefald ved at lære at identificere og håndtere egne advarselstegne på tilbagefald og ved at udvikle en plan for helbredelsesaktiviteter, som understøtter den fortsatte identifikation og håndtering af advarselstegn.

Misbrugsbehandlingen / misbrugsterapi kan forgå som individuelforløb eller gruppeforløb med en gennemgang af teorierne bag metoden og en introduktion af begreber. Hvor vi beskæftiger os med helbredelsesaktiviteter så som professionel rådgivning, nærende kost, fysisk træning, håndtering af stress, åndelig udvikling mv. Vi gennemgår betydning af post akutte abstinenser ( PAKA ) og dens indflydelse på behandlingen og den personlig udvikling. Nogle af symptomerne som vi gennemgår er: Manglende evne til at tænke klart, hukommelsesproblemer, følelsesmæssig overreaktion eller død, søvnproblemer, problemer med fysisk koordination og følsomhed over for stress. Endvidere arbejdede vi med erkendelse og formulering af misbrugsproblematikken.

Efterfølgende indeholder tilbagefaldsforbyggende behandling at arbejde med bl.a. tidslinien, som skaber indflydelse på egne handlinger når man erkender en problemstilling, som kan udløse tilbagefald ved at genkende og få en bevidsthed om sine følelser og sine tanker.

Gennem det næste halve år vil vi gennemarbejde hele misbrugsmodellen for at skabe en solid baggrund for egenindflydelse i at leve et meningsfyld liv uden msibrug.

20 års erfaring som misbrugsterapeut - parterapeut - familieterapeut - individuelterapeut - psykoterapeut - coach.

link til vores Familieterapeutiske efteruddannelser, Kurser og Supervision

http://www.familieogpsykoterapi.dk

Medlem af

psykoterapeutforeningen

Uddannet

parterapeut - psykoterapeut - familieterapeut

Få indflydelse i dit liv!

parterapi Sønderborg   -   parterapi Aabenraa  -  terapi Sønderborg - terapi Åbenrå - parterapi Ribe