Parterapi

Medlem af

psykoterapeutforeningen

Uddannet

parterapeut - psykoterapeut - familieterapeut

Få indflydelse i dit liv!

Parterapi / parsamtale

Ring eller skriv nu og aftal en tid!


Når følelserne sidder udenfor tøjet, når maven slår knuder, når tavsheden gør ondt, når tonen er blevet hård, rå og skinger - så mister man håbet, klarsynet og fremadrettethed.


Jeg har en hel række redskaber, som jeg hjælper jer med, at få indarbejdet i jeres hverdag. De er med til, at i oplever at det rykker lige fra starten, samt at i kan begynde at gøre noget andet end have det svært og være afmægtig.


Min erfaring som parterapeut er, at mange par er meget tættere på at have det godt, end de selv umiddelbart oplever det. Det er så min opgave at hjælpe jer i parterapi, til at finde frem til de gode og konstruktive sider i jer, så i kan tage jer af de sårbare og besværlige følelser. 


Derfor er det en god investering i omsorg, nærhed, venlighed og kærlighed at gå i parterapi. Samt at børnene omgående vil profitere af, at mor og far får en venlig og konstruktiv tone.

Nedenfor har jeg oplistet nogle af de symptomer en parterapi kan afhjælpe.Oplever i følgende, vil det være konstruktiv at vælge parterapi / par samtale med det samme.

� når problemerne er ved at tage overhånd i 

    jeres parforhold.

    når jeg oplever at der ikke er plads til mig.

� når I har flere konflikter, end I synes godt er. 

� når I kører i ring og tager de samme

    diskussioner eller konflikter om og om igen.

� når konflikterne fortrænger de kærlige følelser

    imellem jer. I skændes for meget.

� når en af jer har haft et sidespring.

� når I er uenige om de mest basale ting.

� når I er I kørt fast i hinandens gensidige

    bebrejdelser over for hinanden.

� når I har mistet den nære kontakt i den  

   fortravlet dagligdagens trummerum.

� når I er holdt op med at tilkendegive, hvad I

   tænker og føler inderst inde.

� når I er mere optaget af at kæmpe og overleve

   end af at samarbejde og leve.

� når I overvejer skilsmisse.

Årsagen til ovennævnte er, manglende positive og konstruktive handlinger. Ofte viser det sig allerede ved de første to - tre samtaler / parterapi, at nye redskaber giver nye handlemuligheder.


Min opgave som parterapeut under parterapi består bland andet i, at sørge for at der er ligeværdighed i dialogen. At begge parter har oplevelsen af at de taler om det samme. At de bliver oplevet og rummet sådan som de oplever sig selv, med deres glæder, sorg, angst, mindreværd osv.


Samtidigt skal man dog ikke være blind for, at der ofte er sket nogle "skader", i form af nedgørende tale, vold, utroskab, misbrug, som tilsammen kræver en periode med gode og vedvarende forandring.


Ligeledes vil jeg give jer nogle nye redskaber, som er med til at der hurtigt kommer forandringer som skaber optimisme i forholdet.


At blive hørt


Når et parforhold er gået i baglås hænger det ofte sammen med, at kommunikation er mangelfuld eller endda destruktiv. Meget af det som bliver sagt opleves som anklage, bebrejdelse, nedværdigelse, derfor bliver reaktionen på det også negativ.


Forudsætningen for at et parforhold kommer ud af et dødvande eller en ond spiral er, at hver især har en klar fornemmelse af, at bliver hørt sådan som man selv oplever ordene er formuleret, samt den betydning man selv har lagt i ordene.


Mange vil sige, det gør jeg også, eller min parter siger at han eller hun har hørt mig. Der er dog en stor forskel på hvad man hører. Det har noget at gøre med hvordan forskellige ord rammer ind i ens egen oplevelses verden. I pressede situationer, når modparten opleves som modstander, når tonen er blevet hård osv. vil følelserne ofte forvrænge budskabet og nærmest omformulere den, inden den rammer hjernen.


I parterapi vil jeg lære jer hvordan i på en forholdsvis nemt måde kan sikre jer om i er blevet hørt.


I skal naturligvis være enige om at i vil forbedre jeres måde at kommunikere sammen. Derefter starter den ene med at formulere et ønske eller et behov som man vil have den anden skal være en del af at få opfyld. - Derefter beder jeg den anden til at gentage hvad han eller hun har hørt. Jeg vil hjælpe jer med at blive ved med at gentage sætningerne til i er enige i at have sagt og hørt det samme.


Det er noget mere kompliceret med den tolkning som man lægger i, når man hører modpartens budskab. Der vil jeg som parterapeut hjælpe med at sætte ord på de følelser som opstår, samt tydeliggøre hvordan og med hvilke følelser budskabet er blevet afsendt.


Der er der en stor potentiale til at lære nye måder at sige tingene på. F.eks. kan der allerede ligge en skjult opgivelse i, sådan som budskabet er formuleret, dette vil igen opleves som han / hun regner ikke med mig. Dette vil så være med til at skabe en modstand og dermed en negativ reaktion.


Når det så lykkes at formulere en sætning og blive hørt sådan som man har brug for vil det vil opleves som et rigtigt godt skridt til at komme ud af en følelse af håbløshed.


Det er altid en god ide at gøre selv en indsats inden man konsulterer en parterapeut eller psykolog. Samtidigt har jeg oplevet, at mange problematikker har sat sig som grimme vaner som kan virke håbløs at få bugt med. Der vil det være en god ide at få en parterapi - parsamtale. Min erfaring er at ofte efter en - to parsamtaler er mange kommet rigtigt godt i gang med en positiv samværsform.


Der er dog nogle problematikker som har sat dybe spor i parforholdet f.eks. utroskab, vold, misbrug m.v. som kræver en længervarende forløb i parterapi. Dog er der efter mine erfaringer ingen problematikker større, end at to personer som har viljen og kærligheden kan løse dem. Det kræver dog at begge er indstillet på at arbejde på deres egen personlighed og på deres parforhold. Om nødvendig i terapi hver for sig og i parterapi. Der er dog i nogle tilfælde hvor en af partnerne oplever at der er sket uoprettelige skader som ikke kan løses i terapi og nogle vælger derfor at bruge parterapi til at kunne gennemføre en værdig skilsmisse.


Når tonen er blevet ond


Der er mange gode grunde til at vælge parterapi. Det kan som nævnt andetsteds i min hjemmeside være på grund af fastlåsthed, i kommunikation eller adfærd, manglende overblik og overskud, løbet tør af ideer osv. I disse tilfælde vil jeg som parterapeut kunne bidrage med nye input, nye aspekter og ikke mindst nye krav til dig om at gøre nogle handlinger som er med til at forbedre jeres oplevelse af hinanden og derved i høj grad mindsker aggressionsniveauet væsentligt. Det er dog altid nødvendig at du selv gør din andel af arbejdet.


Når tonen har fået en skarphed som et barberkniv eller en styrke som et kanonskud så handler det ofte om, at afsenderen er blevet ramt af en afmagt og oplever sig i et følelsesmæssig kaos, hvor følelsen ofte er omdannet til en fysisk smerte. Det gør ondt. – Når det gør ondt har vi mennesker en tilbøjelighed til at handle tilsvarende. Vi forsøger at fordrive ond med ond.


Vi har lært det gennem hele vores opvækst. Når nogen har gjort os ond, det være sig gennem fysisk afstraffelse, mobning, psykiske overgreb, seksuelle overgreb osv. så har det efterladt en smerte i vores indre. Når den ikke er blevet afhjulpet gennem samtale, terapi og/eller at ugerningsforvolderen har taget ansvar for sine handlinger så ligger den som en ond sted i vores indre og venter på forløsning. Samtidigt er den også blevet en integreret del af vore personlighedsstruktur. Når vi bliver udsat for en handling som rammer ind i dette sårbare sted, aktiveres der den gamle smerte som gør rasende ond. Da de færreste kan / vil forholde sig til denne smerte vender de det onde ud og gør nogle handlinger som er destruktive for deres omgivelse, for det meste deres partner eller deres børn. På denne måde er cirklen sluttet. Fra at blive behandlet ond er man selv blevet ond.


I parterapi vil jeg som parterapeut derfor være ekstra opmærksom på, om de smerter i mærker er blevet omformet til onde handlinger over for jeres familie. Det er desværre sådan, at man ikke selv oplever sig ond, men er mere optaget at det der gør ond. Det er min erfaring, at det meget sjældent, ja næsten aldrig, er tilfældet at partneren bevidst ønsker at tilføje den anden smerter af psykisk eller fysisk art. Og alligeved havner langt de fleste i en situation hvor de oplever at den anden gør det, enten for at genere, for at såre, for at håne, for at nedgøre over for familie og venner osv. Listen er lang og meget ofte vil vi kunne genkende os selv i vores liv under vores opvækst. Det er disse situation som kræver at parterapi for en psykoterapeutisk drejning hvor man adskiller fortid fra nutid.  Det er meget vigtigt at de handlinger som vi gør i dag er relateret til det vi møder i dag og ikke bunder eller knytter sig til oplevelser som ligger tilbage i vores barndom.


På den måde vil parterapi medvirke til at jeres parforhold udvikler sig til en ressource som kan bearbejde og helbrede oplevelser og traumer fra jeres barndom og ungdom.


Jeg har en simpel måde at anskueliggøre det og det virker for langt de fleste par. F.eks. kan vi reagere vidt forskellig i forhold til vores naboer, arbejdskolleger og venner når de afviger fra vores holdninger, normer, ønsker og krav end vi vil reagere over for vores partner og børn. Paradoksalt kommer vi til at reagere nemmer ondt og hård over for dem vi elsker mest end dem som står lidt udenfor vores intimsfære. Når det sker, er det en fingerpeg at der er noget mere på spil end den handling vi reagerer på.


I stedet for parterapi kan man også vælge at gå i enkel terapi / individuelterapi samtale og få hjælp til den måde man reagerer over for sine omgivelser på. Eller man vælger terapi – samtale fordi man bliver udsat for en samværsform som opleves ond og modbydelig. I begge tilfælde vil i kunne gøre nogle handlinger som vil kunne afbøde for aggressiv / destruktiv adfærd.


Det er dog parterapi som er at fortrække, da derved begge parter vil få en oplevelse af ligeværd og respekt.
Det tager i gennemsnit kun 4 - 6 parterapeutiske samtaler at gå fra et ulykkeligt, opslidende og opgivende parforhold til et kærligt, trygt og konstruktiv samliv.                                                          

Det er min erfaring efter at have hjulpet rigtigt mange par, at der skal ny viden og nye færdigheder til for at skabe disse forandringer. Parterapi er derfor også en læringsproces, hvor en stor del af succesen bygger på at parret er villig til at arbejde med de redskaber jeg giver dem.

Omkostningerne ved et dårligt og / eller forlist parforhold er meget store. Det strækker sig fra de personlige tab, økonomiske omkostninger og tab af den kultur, vennekreds, historie man sammen har bygget op og gerne skal kunne læne sig op i de senere år af ens liv.

over 20 års erfaring som parterapeut - familieterapeut - individuelterapeut - psykoterapeut - coach.

parterapi Sønderborg   -   parterapi Aabenraa  -  parterapi Åbenrå  - parterapi Ribe

 Parterapi / parsamtaler ved godkendt psykoterapeut - parterapeut

Om du kommer fra Broager - Gråsten - Flensburg - Nordborg - Augustenborg - Tønder - Sønderborg - Aabenraa - Kliplev - Kruså - Tinglev - Toftlund - Gram - Vøjens - Vejen  - Åbenrå- Sønderjylland - Nord- und Sydschleswig - Syddanmark - hele region Syddanmark er i meget velkommen og jeg vil tage mig godt af jer.

Individuelterapi - parterapi - familieterapi

       v/            

Günther Hauptvogel 

 

familieterapeut, parterapeut og psykoterapeut MPF

Jeg har konsultation i

6310 Broager,

Illervej 25 

nyt: Jeg træffes nu også en gang i ugen på

Den Gamle Avlsgård i Ribe, Farupvej 10 G, Ribe

kontakt: 

30 66 50 17 

privat     

74 44 29 07

(bedst mellem 8 - 9)


Det er også muligt at gå i parterapi uden partner.

Det er vigtigt at komme i gang også når den anden ikke er klart. Man skal ikke finde sig i at lide i /under et forhold bare fordi partneren ikke vil - tør - eller tror på hjælp.

Mange er af den opfattelse at det er den anden(partneren) som skal lave om på sig selv eller på nogle af de handlinger den gør.

Min erfaring er dog at de største forandringer, den bedste gennemslagskraft og den største tilfredshed kommer, når jeg får indflydelse i mit liv og ikke er for afhængig hvordan min partner gør og ikke gør.

Vi kan godt forandre vores samliv ved klart at melde ud/ fortælle hvordan man har det og hvad man gerne vil have / har brug for den anden gør.

Derfor bestil tid, til parterapi for dig selv, dette gælder både mænd og kvinder.