personlige oplysninger

Adresse:


Jeg har konsultation i


6310 Broager

Illervej 25


 og


6760 Ribe

Den Gamle Avlsgård

Farupvej 10G


kontakt: 

30 66 50 17 

privat     

74 44 29 07

(bedst mellem 8 - 9)

Anbefal denne side

Coaching - Terapi - parterapi / parsamtaler - individuelterapi -

samtaler  og familieterapi ved godkendt psykoterapeut

Da jeg har konsultation på Broagerland kan du/i  nemt kombinere besøget hos mig med en lille udflugt i vores smukke landsdel.

Så ligemeget om du kommer fra Broager - Gråsten - Flensburg - Nordborg - Augustenborg - Tønder - Sønderborg - Aabenraa -

Kliplev - Kruså - Tinglev - Toftlund - Gram - Vøjens - Vejen - Åbenrå  - Haderslev - Sønderjylland - Nord- und Sydschleswig - 

hele region Syddanmark er du/i meget velkommen og jeg vil tage mig godt af dig/jer.


Personlige oplysninger


 


Født 1957 er gift på 38. år, har tre voksne børn på henholdsvis 28, 32og 36 år.


Jeg er uddannet socialpædagog. Afsluttet 6 års uddannels som individuel - par og gruppeterapeut på Institut for Gestalt analyse. Gennemgået 4 års træning i oplevelsesorienteret familieterapi fra Kempler Institut. 1 års udd. i tilbagefaldsfor-byggende misbrugsbehandling.


Gennem de sidste godt 30 år har jeg arbejdet med familiebehandling, parterapi og virket som familie- og psykoterapeut, deraf 20 år som selvstændig terapeut og leder af Center for familie og psykoterapi.


Underviser og superviserer fagpersoner i både offentlig og privat regi. Modtaget supervision af psykolog gennem alle årene.


Sammen med den Gammel Avlsgård i Ribe tilbyder vi forløb til stressbehandling og stressforbyggelse. Tilbyder parterapi, familieterapi og individuelterapi.


Jeg er medlem af psykoterapeutforeningen.


                                                       


C.V.

     


Erhvervserfaring


 


2005 - nu      Privatpraktiserende psykoterapeut.

                       

                      Parterapeut og individuelterapeut


                       Leder af Center for familie


                      og psykoterapi. Centret


                      udbyder kurser i familie-


                      terapi, personlig-


                      og fagligudvikling,


                      dagbehandlingskoncept til


                      kommuner, supervision og   


                      personaletræning.


                      Samarbejde med Den gamle


                       Avlsgård i Ribe


1995 - 2005  Leder af Familiecenter


                      Margarethegården.


                      Døgnbehandling for hele


                      Familier med svære


                      psykiske og sociale


                      problemstillinger samt


                      misbrug. 


                      Plads til 12 - 14 familier og


                      20  medarbejdere


1988–1995  Familiebehandler/terapeut


                    ved Kirkenskorshærs


                    familiecenter Iller Slot


                   


Erhvervskompetencer


 


Ledelse af virksomhed


Personaleudvikling


Økonomiansvarlig - budgetstyring


Udvikle undervisningsmateriale og kursusmateriale


Undervisningserfaring


Leder af kursusforløb for sagsbehandler, lærer, socialpædagoger m.v.


Stor erfaring i individuel , par- og familieterapi


 


Uddannelse


 


2003 - 2003   1 årig udd. i tilbagefaldsforbyggelse cenaps (misbrugsbehandling)


1994 - 1996   2½ årig gruppe - og parterapeutuddannelse


1992 - 1994   2 årig individuelterapeutuddannelse


1988 - 1991   3 årig familieterapeut uddannelse


1984 - 1988   4½ årig socialpædagogisk uddannelse fra Diakonhøjskolen i Århus


 


Kurser:


 


Deltager løbende i kurser og semenarer.


modtaget formaliseret supervision af cand.psyk. ca. 80 timer per år


 


Sprogkundskaber


 


dansk


tysk


engelsk 


 


Personlige kvalifikationer


 


Selvstændig


God rollemodel


Problemløsende


Ansvarlig


Empatisk


 


 


Fritidsinteresser


 


Daglig let motion med skiftevis: Løb, cykle, gå, svømme


Læse faglitteratur og skønlitteratur


Familieliv og venner


Rejser


 


 


Yderligere oplysninger


 


Jeg er født og opvokset i Tyskland. Har nu boet 42 år i Danmark.


Ikke ryger.                                                       
 


 


 


 

 

"Individuel- og Gruppeterapeut i Gestaltanalyse"
Som certificeret terapeut har jeg gennemgået en terapeutiskuddannelse, hvor jeg  gennem 5 år har lært mig selv at kende og på egen krop har oplevet de forskellige terapeutiske strategier, som anvendes i terapeutisk praksis. De første 2.5 år har specielt taget sigte på det teoretiske og faglige kompetenceområde der består i at udøve objektrelationsorienteret jeg-styrkende individuel terapi

Som studerende har jeg udøvet terapi  på mine medstuderende som på udefra kommende klienter. Arbejdet med objektrelationsorienteret jeg-styrkende individuel terapi

Jeg har endvidere gennemført et 2.5-årig forløb til "Individuel- og Gruppeterapeut i Gestaltanalyse".

Herunder har jeg gennem eksaminer dokumenteret teoretisk indsigt og faglige kompetencer.

Det 2.5-årige forløb har taget sigte på personlige, teoretiske og faglige kompetenceområder.

De personlige kompetencer består i at kunne håndtere mit eget liv, begå mig i andre kulturer, at kunne etablere og udvikle relationer, at kunne skabe gode betingelser for mig selv og min familie. Jeg har lært at tage vare omkring mig selv samt om den gruppe jeg er en del af, samt kunne føle en naturlighed omkring at tage lederskab.  Jeg har lært at det er vigtigt at sørge for at de regler og normer der omgiver og understøtter menneskers gode liv og vækst bliver fremmet og overhold.


De faglige kompetencer består i at kunne


lave et individuelt terapeutiske forløb der er tilpasset den enkelte klient - lave individualterapi i gruppe - arbejde med relationer i gruppe - lave parterapi -

undervise teoretisk - lave kropsterapi i gruppe - arbejde med psykodrama - lave familieterapi - lave gruppeterapi og gruppeterapeutiske forløb - bruge drama og musik som terapeutiske virkemidler - supervisere lederskab i gruppe - arbejde med samarbejde i gruppe - supervisere behandlingsarbejde

 

 


 


Medlem af

psykoterapeutforeningen

Uddannet

parterapeut - psykoterapeut - familieterapeut

Få indflydelse i dit liv!

parterapi Sønderborg   -   parterapi Aabenraa  -  terapi Sønderborg - terapi Åbenrå - parterapi Ribe