Jeg træffes nu også ca. en gang i ugen i Ribe.

Den Gamle Avlsgård

Farupvej 10 G, Ribe

kontakt: 

30 66 50 17 

privat     

74 44 29 07

(bedst mellem 8 - 9)

Anbefal denne side

 

Personlige oplysninger

 

 

Født 1957 er gift på 35. år, har tre voksne børn på henholdsvis 26, 30 og 33 år.

 

Jeg er uddannet socialpædagog. Afsluttet 6 års uddannels som individuel - par og gruppeterapeut på Institut for Gestalt analyse. Gennemgået 4 års træning i oplevelsesorienteret familieterapi fra Kempler Institut. 1 års udd. i tilbagefaldsfor-byggende misbrugsbehandling.

 

Gennem de sidste godt 25 år har jeg arbejdet med familiebehandling, parterapi og virket som familie- og psykoterapeut, deraf 18 år som leder af Center for familie og psykoterapi.

 

Underviser og superviserer fagpersoner i både offentlig og privat regi. Modtaget supervision af psykolog gennem alle årene.

 

Sammen med den Gammel Avlsgård i Ribe tilbyder vi forløb til stressbehandling og stressforbyggelse. Tilbyder parterapi, familieterapi og individuelterapi.

 

Jeg er medlem af psykoterapeutforeningen.

 

 

C.V.

 

Erhvervserfaring

 

 

2005 - nu Leder af Center for familie

 

og psykoterapi. Centret

 

udbyder kurser i familie-

 

terapi, personlig-

 

og fagligudvikling,

 

dagbehandlingskoncept til

 

kommuner, supervision og

 

personaletræning.

 

Samarbejde med Den gamle

 

Avlsgård i Ribe

 

1995 - 2005 Leder af Familiecenter

 

Margarethegården.

 

Døgnbehandling for hele

 

Familier med svære

 

psykiske og sociale

 

problemstillinger samt

 

misbrug.

 

Plads til 12 - 14 familier og

 

20 medarbejdere

 

1988–1995 Familiebehandler/terapeut

 

ved Kirkenskorshærs

 

familiecenter Iller Slot

 

 

Erhvervskompetencer

 

 

Ledelse af virksomhed

 

Personaleudvikling

 

Økonomiansvarlig - budgetstyring

 

Udvikle undervisningsmateriale og kursusmateriale

 

Undervisningserfaring

 

Leder af kursusforløb for sagsbehandler, lærer, socialpædagoger m.v.

 

Stor erfaring i individuel , par- og familieterapi

 

 

Uddannelse

 

 

2003 - 2003 1 årig udd. i tilbagefaldsforbyggelse cenaps (misbrugsbehandling)

 

1994 - 1996 2½ årig gruppe - og parterapeutuddannelse

 

1992 - 1994 2 årig individuelterapeutuddannelse

 

1988 - 1991 3 årig familieterapeut uddannelse

 

1984 - 1988 4½ årig socialpædagogisk uddannelse fra Diakonhøjskolen i Århus

 

 

Kurser:

 

 

Deltager løbende i kurser og semenarer.

 

modtaget formaliseret supervision af cand.psyk. ca. 80 timer per år

 

 

IT-kompetencer

 

 

Erfaren bruger af word

 

Daglig bruger af internet

 

Oprettelse og redigering af egne hjemmesider

 

 

 

Sprogkundskaber

 

 

dansk

 

tysk

 

engelsk

 

 

Personlige kvalifikationer

 

 

Selvstændig

 

God rollemodel

 

Problemløsende

 

Ansvarlig

 

Empatisk

 

 

 

Fritidsinteresser

 

 

Daglig let motion med skiftevis: Løb, cykle, gå, svømme

 

Læse faglitteratur og skønlitteratur

 

Familieliv og venner

 

Rejser

 

 

 

Yderligere oplysninger

 

 

Jeg er født og opvokset i Tyskland. Har nu boet 38 år i Danmark.

 

Ikke ryger.

 

 

 

 

 

 

"Individuel- og Gruppeterapeut i Gestaltanalyse"

 

 

 

Som certificeret terapeut har jeg gennemgået en terapeutiskuddannelse, hvor jeg gennem 5 år har lært mig selv at kende og på egen krop har oplevet de forskellige terapeutiske strategier, som anvendes i terapeutisk praksis. De første 2.5 år har specielt taget sigte på det teoretiske og faglige kompetenceområde der består i at udøve objektrelationsorienteret jeg-styrkende individuel terapi

Som studerende har jeg udøvet terapi på mine medstuderende som på udefra kommende klienter. Arbejdet med objektrelationsorienteret jeg-styrkende individuel terapi

Jeg har endvidere gennemført et 2.5-årig forløb til "Individuel- og Gruppeterapeut i Gestaltanalyse".

Herunder har jeg gennem eksaminer dokumenteret teoretisk indsigt og faglige kompetencer.

Det 2.5-årige forløb har taget sigte på personlige, teoretiske og faglige kompetenceområder.

De personlige kompetencer består i at kunne håndtere mit eget liv, begå mig i andre kulturer, at kunne etablere og udvikle relationer, at kunne skabe gode betingelser for mig selv og min familie. Jeg har lært at tage vare omkring mig selv samt om den gruppe jeg er en del af, samt kunne føle en naturlighed omkring at tage lederskab. Jeg har lært at det er vigtigt at sørge for at de regler og normer der omgiver og understøtter menneskers gode liv og vækst bliver fremmet og overhold.

 

De faglige kompetencer består i at kunne

 

lave et individuelt terapeutiske forløb der er tilpasset den enkelte klient - lave individualterapi i gruppe - arbejde med relationer i gruppe - lave parterapi -

undervise teoretisk - lave kropsterapi i gruppe - arbejde med psykodrama - lave familieterapi - lave gruppeterapi og gruppeterapeutiske forløb - bruge drama og musik som terapeutiske virkemidler - supervisere lederskab i gruppe - arbejde med samarbejde i gruppe - supervisere behandlingsarbejde

 

 

 

 

Coaching - Terapi - parterapi / parsamtaler - individuelterapi -

samtaler  og familieterapi ved godkendt psykoterapeut

Da jeg har konsultation på Broagerland kan du/i  nemt kombinere besøget hos mig med en lille udflugt i vores smukke landsdel.

Så ligemeget om du kommer fra Broager - Gråsten - Flensburg - Nordborg - Augustenborg - Tønder - Sønderborg - Aabenraa -

Kliplev - Kruså - Tinglev - Toftlund - Gram - Vøjens - Vejen - Åbenrå  - Haderslev - Sønderjylland - Nord- und Sydschleswig - 

hele region Syddanmark er du/i meget velkommen og jeg vil tage mig godt af dig/jer.

 

Medlem af

psykoterapeutforeningen

Uddannet

parterapeut - psykoterapeut - familieterapeut

Få indflydelse i dit liv!

parterapi Sønderborg   -   parterapi Aabenraa  -  terapi Sønderborg - terapi Åbenrå - parterapi Ribe